Aviso Legal


En cumprimento do art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e comercio electrónico (LSSI + CE), infórmase: A empresa titular da páxina é: SACRA ACTIVA SL CIF: B27504786 Enderezo: LG PACIOS - ESPASANTES Nº 61 PANTON (LUGO) Teléfono: 982199656 Correo electrónico: info@sacraactiva.com .Os seus datos A información ou datos persoais que o usuario proporciona serán tratados de acordo co establecido nas Políticas de protección de datos. Ao facer uso desta páxina web, o usuario consente no tratamento da devandita información e datos e declara que toda a información ou datos que se proporcionan son certas e corresponden á realidade. Privacidade / Protección de datos persoais SACRA ACTIVA SL cumpre o Regulamento xeral de protección de datos (Regulamento (UE) 2016/679) e outras normativas vixentes en todo momento e asegura o correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para iso, xunto con cada formulario de recollida de datos persoais, nos servizos que o usuario poida solicitar do nome da empresa que creou o sitio web, informará ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento do seu. datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, o propósito do tratamento e a comunicación de datos a terceiros cando corresponda.Así mesmo, SACRA ACTIVA SL, creadora do sitio web, informa de que cumpre a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico e solicitará ao usuario o seu consentimento para o tratamento do seu correo electrónico para efectos comerciais en todo momento.

Menores de idade

Os contidos do sitio web están dirixidos a persoas maiores de idade. SACRA ACTIVA SL non ten intención de obter datos de menores de idade. Cando SACRA ACTIVA SL teña coñecemento de que no seu ficheiro hai datos persoais dun menor, procederase de xeito inmediato a cancelar os devanditos datos.

 

Obrigas do usuario

O usuario debe respectar en todo momento os termos e condicións establecidos polo sitio web.

 

O usuario empregará a páxina web con dilixencia e asumirá calquera responsabilidade que se poida derivar de incumprir os termos e condicións da páxina web.

 

O usuario non pode usar o sitio web para transmitir, almacenar, divulgar, promover ou distribuír datos ou contido que transporten virus ou calquera outro código, ficheiros ou programas informáticos deseñados para interromper, destruír ou prexudicar o funcionamento de calquera programa ou equipo informático. ou telecomunicacións.

 

Propiedade industrial e intelectual

SACRA ACTIVA SL por si mesmo ou como cedente, é o propietario de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web, así como dos elementos nel contidos (por exemplo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos. ; marcas comerciais ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), propiedade de SACRA ACTIVA SL ou dos seus licenciantes.

 

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de propiedade intelectual, queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluído o método de posta a disposición, de todos ou parte dos datos. contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera medio e por calquera medio técnico, sen a autorización de SACRA ACTIVA SL. Todos os dereitos reservados.

 

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial propiedade de SACRA ACTIVA SL. Pode ver os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa único. e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO debe absterse de eliminar, modificar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade instalado nas páxinas de www.sacraactiva.com

 

Dereito de exclusión

SACRA ACTIVA SL resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e / ou aos servizos ofrecidos sen previo aviso, por petición propia ou por un terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as Condicións de uso do Portal. SACRA ACTIVA SL perseguirá o incumprimento das condicións de uso do portal, así como calquera uso indebido do seu portal, exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder.

 

Modificacións e ligazóns

SACRA ACTIVA SL resérvase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas ao seu sitio web sen previo aviso, podendo cambiar, eliminar ou engadir tanto o contido e servizos que presta como a forma en que se presentan ou localizan, así como en as condicións xerais do contrato aquí determinadas.

 

SACRA ACTIVA SL non se fai responsable do mal uso dos contidos do seu sitio web, sendo a única responsabilidade da persoa que accede ou os utiliza.

No caso de que se realicen ligazóns ou hipervínculos a outros sitios de Internet, SACRA ACTIVA SL, creador do sitio web, non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contido. En ningún caso, SACRA ACTIVA SL creador do sitio web asumirá ningunha responsabilidade polos contidos de calquera ligazón pertencente a un sitio web de terceiros, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, precisión, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de ningún material ou información. contida nalgún destes hipervínculos ou outros sitios de Internet. Do mesmo xeito, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

Lei aplicable e xurisdición competente

As condicións de uso do sitio web contidas neste Aviso Legal, así como as relacións entre o usuario e SACRA ACTIVA SL, rexerán e interpretaranse de acordo coa lexislación española. Para a solución de calquera conflito que poida xurdir, o usuario e SACRA ACTIVA SL se someten expresamente á xurisdición e xurisdición dos xulgados e tribunais da cidade de OURENSE, renunciando expresamente a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder.

 

 

Detalle gráfico

Whatsapp