Polí­tica de Privacidade


Responsable: SACRA ACTIVA SL
Finalidade: Responder ás consultas plantexadas polo usuario e enviar a información solicitada.
lexitimación: consentimento do usuario.
Destinatarios: as asignacións só se realizan se hai unha obriga legal.
Dereitos: acceder, rectificar e eliminar, así como outros dereitos, como se indica na Política de privacidade *

SACRA ACTIVA SL, cumprindo o disposto no Regulamento xeral de protección de datos (Regulamento (UE) 2016/679), informa aos usuarios do sitio web:

Quen é o responsable do procesamento dos seus datos?
Os datos facilitados polo usuario a través dos formularios deste sitio web:
Incorporaranse a tratamentos cuxo controlador sexa SACRA ACTIVA SL con CIF B27504786 e domicilio social en LG, Espasantes, Número 61 CP 27450 PANTON- (LUGO)

. Podes contactar chamando ao 982199656 ou a través do correo electrónico reservas@sacraactiva.com

Para que finalidade recollemos os teus datos?
Neste sitio web recóllense datos persoais a través de diferentes formularios. Os datos solicitados en cada formulario son os necesarios para o propósito para o cal son recollidos. O propósito do tratamento son os seguintes:


- CORREO ELECTRÓNICO: Se o usuario contacta a través do correo electrónico publicado neste sitio web, os seus datos serán procesados ​​para responder ás consultas plantexadas e poder enviar a información solicitada a través do correo electrónico a través do que se recibe a consulta. .

Canto conservamos os teus datos?

Os datos facilitados polo usuario conservaranse ata que o solicite a súa eliminación.

Facemos perfís cos teus datos?
Cos datos introducidos polo usuario, non se tomarán decisións automatizadas nin se tomarán perfís.

Que lexitima o procesamento dos seus datos?
O tratamento de datos está lexitimado no consentimento dado polo usuario ao aceptar a nosa política de privacidade ou ao enviarnos un correo electrónico a través do correo publicado na web.

O usuario debe cubrir os campos marcados con * para poder enviar os formularios completados; se non se enche os campos indicados, o usuario non poderá envialos.

A quen lle damos os teus datos?
Os seus datos non serán divulgados a terceiros a menos que exista unha obriga legal

Para o desenvolvemento deste sitio web úsanse os seguintes provedores de servizos:

Aloxamento: os servidores onde se aloxa o noso sitio web están situados na UE. Emprega o protocolo TLS 1.2, polo que a comunicación de datos realízase a través dunha canle cifrada.

Que dereitos tes e como exercelos?
O usuario ten dereito a:
• acceda aos teus datos persoais,
• solicitar a rectificación de datos persoais inexactos
• solicitar a súa eliminación cando, entre outros motivos, deixen de ser necesarios para os fins para os que foron recollidos.
• solicitar a limitación do seu tratamento, nese caso só se conservarán para o exercicio ou defensa de reclamacións.
• solicitar a portabilidade dos seus datos.
• Por causas relacionadas coa súa situación particular, pode oporse ao seu tratamento, SACRA ACTIVA SL deixará de tratalos, salvo por razóns lexítimas convincentes, ou o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.
• O usuario poderá revocar os consentimentos dados en calquera momento


O usuario poderá exercitar os seus dereitos por correo electrónico a reservas@sacraactiva.com ou por correo postal a C / MARCELO MACIAS Nº 56 CP 32002 OURENSE. Achegar fotocopia do DNI e indicar o dereito exercido.

O usuario tamén pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

SACRA ACTIVA SL implementou todas as medidas de seguridade, co fin de garantir a confidencialidade no almacenamento e tratamento de datos persoais, así como para evitar o acceso de terceiros non autorizados.

Como funcionan as nosas redes sociais?
A través das nosas redes sociais podes compartir o noso contido ou deixarnos os seus comentarios, fotos ou vídeos, sempre que sexan de interese para toda a comunidade.


As nosas redes sociais están constantemente controladas para poder responder as súas preguntas e comentarios no menor prazo de tempo posible. Queremos que sexa un espazo do que todos gocemos, polo que é importante que todos respectemos as regras de convivencia: 1. Vostede é o responsable do contido que publica, e non caer na violación de ningún dereito, lei ou regulamento. 2. Coida a redacción e o ton, evite publicar información abusiva, difamatoria ou obscena. 3. Respectar o dereito á privacidade, non facer comentarios ilícitos, ofensivos ou discriminatorios sobre terceiros. 4. Evite comentarios fraudulentos, enganosos ou enganosos. 5. Non permitimos spam, nin mensaxes comerciais nin publicitarias, non queremos mensaxes repetitivas. 6. Non teremos conversas con perfís que poidamos considerar falsas. Teña en conta que o contido publicado polos seguidores nas nosas páxinas non reflicte necesariamente o punto de vista da nosa empresa. Se os teus comentarios non cumpren as 'Normas da casa', poderanse eliminar, ocultar ou bloquear. Todo aquel que publique contido non permitido será prohibido na comunidade. Reservamo-nos o dereito de modificar estas normas en calquera momento e sen previo aviso.
 

Detalle gráfico

Whatsapp